ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Ngày: 14/07/2020

Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2020 (không bao gồm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với người có bằng CĐ)

1. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh

ĐHQG-HCM tổ chức tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

a) Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT

 • Chỉ tiêu: tối đa 5% tổng chỉ tiêu.
 • Thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

b) Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM

 • Chỉ tiêu: tối đa 20% tổng chỉ tiêu.
 • Danh sách trường THPT: 149 trường THPT (theo phụ lục I đính kèm):
  • Học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc.
  • Học sinh của các trường THPT thuộc nhóm các trường có điểm trung bình thi THPT QG cao nhất trong các năm 2016, 2017, 2018.
 • Số nguyện vọng ĐKXT: tối đa 03 nguyện vọng vào 01 Trường/Khoa/Phân hiệu (đơn vị), không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng).
 • Thời gian ĐKXT: 15/7 - 15/8/2020.
 • Đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin: dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.action
 • Hội đồng tuyển sinh các đơn vị xây dựng điều kiện đăng ký xét tuyển và tiêu chí xét tuyển chi tiết, báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQG-HCM thông qua trước khi công bố và triển khai.
 • Dự kiến thời gian xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả: 24/8 – 29/8/2020.
 • Dự kiến thí sinh xác nhận nhập học trước 05/9/2020.

c) Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

 • Chỉ tiêu: các đơn vị xác định trên điều kiện thực tế triển khai
 • Phương thức, điều kiện xét tuyển: thực hiện theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT ban hành trong năm 2020.
 • Hội đồng tuyển sinh các đơn vị xem xét, tự quyết định ngưỡng chất lượng đầu vào phù hợp với quy chế, điều kiện hiện hành và công bố công khai.

d) Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020

 • Chỉ tiêu: các đơn vị xác định trên điều kiện thực tế triển khai
 • Về việc tổ chức kỳ thi ĐGNL:
  • Tổ chức 01 đợt thi trong năm 2020.
  • Thời điểm: tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ít nhất 01 tuần (ngày 16/8/2020).
 • Số nguyện vọng ĐKXT: tối đa 03 nguyện vọng vào 01 đơn vị, không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng).
 • Thời gian ĐKXT: 15/7-15/8/2020.
 • Đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action
 • Dự kiến thời gian xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả: 24/8 – 29/8/2020.
 • Dự kiến thí sinh xác nhận nhập học trước 05/9/2020.

e) Phương thức 5: xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế

 • Chỉ tiêu: tối đa 5% tổng chỉ tiêu.
 • Điều kiện: các chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, BI, A-level, …; tối thiểu đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.
 • Hội đồng tuyển sinh các đơn vị quy định chi tiết về tiêu chí, thời gian và quy trình thực hiện xét tuyển.

f) Các phương thức khác tại các đơn vị: do Hội đồng tuyển sinh các đơn vị tự chủ tự chịu trách nhiệm trong xây dựng nội dung thể hiện trong Đề án tuyển sinh năm 2020

 • Xét tuyển tích hợp các phương thức.
 • Các đơn vị xét tuyển dựa trên học bạ đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài.
 • Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học.
 • Xét tuyển bằng phương thức phỏng vấn trực tiếp (hoặc có sự kết hợp với phương thức khác): kiểm tra thái độ nghề nghiệp, năng khiếu, … với những ngành/nhóm ngành đặc thù.
 • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp với tiêu chí khác (chỉ tiêu tối đa 15%) như: (1) điểm thi THPT; hoặc (2) ĐGNL; hoặc (3) bài luận tiếng Anh hoặc tiếng Việt; hoặc (4) các tiêu chí khác do Hội đồng tuyển sinh xây dựng phù hợp với đặc thù tuyển sinh của đơn vị. Hội đồng tuyển sinh các đơn vị xây dựng điều kiện đăng ký xét tuyển và tiêu chí xét tuyển chi tiết, báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQG-HCM thông qua trước khi công bố và triển khai.

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

Tổng hợp tổ hợp môn/ bài thi xét tuyển kỳ thi THPT QG năm 2020

Stt

Đơn vị

Tổ hợp môn xét tuyển năm 2020

1

Trường ĐH BK

A00, A01, B00, C01, D01, D07

2

Trường ĐH CNTT

A00, A01, D01

3

Trường ĐH KT-L

A00, A01, D01

4

Trường ĐH QT

A00, A01, B00, D01, D07

5

Trường ĐH KHTN

A00, A01, A02, B00, B08, D01, D07, D24, D29, D90

6

Trường ĐH KHXH&NV

A00, A01, B00, C00, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15

7

Trường ĐH An Giang

A00, A01, A09, A18, B00, B03, B04, C00, C01, C02, C04, C15, D01, D66, D07, D08, D14, D15, D09, D10, M02, M03, M05, M06, T00, T02, T03, T05, N00, N01

8

Khoa Y

B00

9

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

A00, A01, D90

4. Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh của các đơn vị năm 2020

- Cổng thông tin tuyển sinh ĐHQG-HCM: http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn

- Trang thông tin điện tử của đơn vị (đường dẫn tuyển sinh của các trường): 

+ Trường Đại học Bách khoa: www.hcmut.edu.vn;

+ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: www.hcmussh.edu.vn;

+  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: tuyensinh.hcmus.edu.vn;

+  Trường Đại học Kinh tế - Luật: www.uel.edu.vn;

+  Trường Đại học Công nghệ Thông tin: www.uit.edu.vn;

+  Trường Đại học Quốc tế: www.hcmiu.edu.vn;

+  Trường Đại học An Giang: https://www.agu.edu.vn;

+  Phân Hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến tre: http://vnuhcm-cbt.edu.vn;

+  Khoa Y: www.pdt-medvnu.info;

+ Viện Đào tạo Quốc tế (IEI): https://www.iei.edu.vn;

Phụ lục 1: Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo năm 2020

Phụ lục 2: Thông báo về việc Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT năm 2020

Phụ lục 3: Kế hoạch tuyển sinh ĐHQG-HCM năm 2020