ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thông tin liên hệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐHQG-HCM)

BAN ĐÀO TẠO (Phòng 316A) - Nhà điều hành ĐHQG-HCM

đường Võ Trường Toản, Khu đô thị ĐHQG-HCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 3724.2181 - 3724.2160

- Fax: (028) 3724.2057

- Website: http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn 

- Facebook: https://www.facebook.com/DHQGTPHCM/