ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khoa Y, ĐHQG-HCM

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2023 Điểm chuẩn
Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020
1 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) A00   B00   UTXT: 86,5 | ĐGNL: 909 | THPT: 25,30 A00: 24,90 / B00: 26,10 26
2 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) B00   UTXT: 87,4 | ĐGNL: 950 | THPT: 26,45 27,15 27,05
3 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) B00   UTXT: 86,9 | ĐGNL: 908 | THPT: 26,10 26,85 26,7
4 7720201_CLCA - Dược học (CLC, KHCCTA) A00   B00   A00: 23,50 / B00: 25,45 A00: 23,70 / B00: 24,65
5 7720101_CLCA - Y khoa (CLC, KHCCTA) B00   25,60 26,30
6 7720501_CLCA - Răng hàm mặt (CLC, KHCCTA) B00   25,40 26,10
7 7720115 - Y học cổ truyền B00   UTXT: 83,5 | ĐGNL: 748 | THPT: 21,00
8 7720301 - Điều dưỡng B00   UTXT: 72,7 | ĐGNL: 657 | THPT:19,00