ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Khoa Y, ĐHQG-HCM

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2022 Điểm chuẩn
Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019
1 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) A00   B00   A00: 24,90 | B00: 26,10 26 22,95
2 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) B00   27,15 27,05 23,95
3 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) B00   26,85 26,7 23,25
4 7720201_CLCA - Dược học (CLC, KHCCTA) A00   B00   A00: 23,70 | B00: 24,65
5 7720101_CLCA - Y khoa (CLC, KHCCTA) B00   26,30
6 7720501_CLCA - Răng hàm mặt (CLC, KHCCTA) B00   26,10