ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

THÔNG TIN ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO ĐƠN VỊ

 • Trường ĐH Bách Khoa

  Trường ĐH Bách Khoa

 • Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

  Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 • Trường ĐH Quốc tế

  Trường ĐH Quốc tế

 • Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

 • Trường ĐH Công nghệ thông tin

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

 • Khoa Y, ĐHQG-HCM

  Khoa Y, ĐHQG-HCM

 • Trường ĐH An Giang

  Trường ĐH An Giang

 • Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

  Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

 • Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM

  Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM