ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Khoa Y, ĐHQG-HCM

1. Hình thức xét tuyển:
   - Khoa Y thực hiện công tác xét tuyển năm 2019 theo 
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Không nhân hệ số các môn thi.
   - Với các trường hợp bằng điểm nhau, việc xét tuyển được căn cứ trên tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên.


2. Các ngành xét tuyển:
   - Ngành Y khoa chất lượng cao;
   - Ngành Dược học chất lượng cao;
   - Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

(**) Tìm hiểu thông tin: tham khảo thêm tại website của Khoa http://medvnu.edu.vn.

Cập nhật ngày 30/7/2019, bởi BVA.Hào

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa Y

Khoa Y

  • KHOA Y
  • test