ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Quốc tế
1. Hình thức xét tuyển:
   - Trường Đại học Quốc tế thực hiện công tác xét tuyển năm 2019 theo
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Tuyển sinh Đại học năm 2019, trường Đại học Quốc tế có hai phương thức đào tạo như sau:
     + Chương trình học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế với văn bằng do trường Đại học Quốc tế cấp.
     + Chương trình đại học theo hình thức đào tạo liên kết với một trường đại học có uy tín ở nước ngoài, bằng cấp sẽ do trường liên kết đào tạo cấp.

2. Các ngành xét tuyển:
   - Đại học chính quy: 19 ngành.


(**) Tìm hiểu thông tin: tham khảo thêm tại website của trường
http://www.hcmiu.edu.vn/

Cập nhật ngày 01/8/2019, bởi BVA.Hào

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Quốc tế

 • Tên ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Mã ngành: 7520212
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00   
 • Điểm chuẩn 2020: 21
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2020: 27
 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2020: 21.5
 • KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 • KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT Y SINH
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 • BỘ MÔN TOÁN
 • BỘ MÔN VẬT LÝ