ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Quốc tế
1. Hình thức xét tuyển:
   - Trường Đại học Quốc tế thực hiện công tác xét tuyển năm 2017 theo
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Tuyển sinh đại học năm 2017, trường Đại học Quốc Tế có hai phương thức đào tạo như sau:
     + Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: Học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế.
     + Chương trình liên kết: sinh viên sẽ nhận bằng đại học của trường Đại học đối tác.

2. Các ngành xét tuyển:
   - Đại học chính quy: 15 ngành.

(**) Tìm hiểu thông tin: tham khảo thêm tại website của trường
http://www.hcmiu.edu.vn/

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Quốc tế

 • Tên ngành: Hóa học
 • Mã ngành: 52440112
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00   
 • Điểm chuẩn 2017:
 • Tên ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Mã ngành: 52520212
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00   
 • Điểm chuẩn 2017:
 • KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 • KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT Y SINH
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
 • BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 • BỘ MÔN TOÁN
 • BỘ MÔN VẬT LÝ