ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật

1. Hình thức xét tuyển:
   - Trường Đại học Kinh tế - Luật thực hiện công tác xét tuyển năm 2017 theo
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Không xác định môn thi chính.
   - Không nhân hệ số.

2. Các ngành xét tuyển:

   - Đại học chính quy: 15 ngành.
3. Các chương trình đào tạo:
   - Chương trình tài năng: Kinh tế học, Luật Tài chính - Ngân hàng.
   - Chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng: Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý Công, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Marketing, Luật kinh doanh, Luật dân sự.

(**) Tìm hiểu thông tin:

   - Tham khảo thêm tại website của trường: http://tuyensinh.uel.edu.vn hoặc tại trang fanpage: http://facbook.com/uel.tuvantuyensinh.
   -  Điện thoại: (08) 37244555 (SNB: 6611, 6635, 6335).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 • Tên ngành: Kinh tế học
 • Mã ngành: 7310101-401
 • Chỉ tiêu: 220 (Kinh tế)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 25
 • Tên ngành: Kinh tế đối ngoại
 • Mã ngành: 7310106-402
 • Chỉ tiêu: 130 (Kinh tế quốc tế)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 27.25
 • Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
 • Mã ngành: 7340120-408
 • Chỉ tiêu: 160 (Kinh doanh quốc tế)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 27
 • Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Mã ngành: 7340201-404
 • Chỉ tiêu: 230 (Tài chính - Ngân hàng)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 24.75
 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301-405
 • Chỉ tiêu: 160 (Kế toán)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 25.75
 • Tên ngành: Kiểm toán
 • Mã ngành: 7340302-409
 • Chỉ tiêu: 130 (Kiểm toán)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Tên ngành: Thương mại điện tử
 • Mã ngành: 7340122-411
 • Chỉ tiêu: 110 (Thương mại điện tử)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 25.5
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101-407
 • Chỉ tiêu: 130 (Quản trị kinh doanh)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Tên ngành: Marketing
 • Mã ngành: 7340115-410
 • Chỉ tiêu: 130 (Marketing)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 26.25
 • Tên ngành: Luật dân sự
 • Mã ngành: 7380101-503
 • Chỉ tiêu: 220 (Luật)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 24.75
 • Tên ngành: Luật kinh doanh
 • Mã ngành: 7380107-501
 • Chỉ tiêu: 250 (Luật kinh tế)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2017: 25.75
 • KHOA KINH TẾ
 • KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 • KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
 • KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
 • KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • KHOA LUẬT
 • KHOA LUẬT KINH TẾ