ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

1. Hình thức xét tuyển:
   - Trường Đại học Công nghệ Thông tin thực hiện công tác xét tuyển năm 2019 
theo
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tất cả hệ số 1) hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1) hoặc 
Toán, Văn, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1).
2. Các ngành xét tuyển:
   - Đại học chính quy: 8 ngành.
3. Các chương trình đào tạo:
   - Chương trình tài năng: ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin. Điều kiện dự xét tuyển: đã trúng tuyển vào hệ chính quy của Trường với điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.
   - Chương trình Tiên tiến: ngành Hệ thống Thông tin theo chương trình của Đại học Oklahoma State University, Hoa kỳ.
   - Chương trình chất lượng cao: ngành Khoa học Máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Thông tin và ngành Công nghệ Thông tin (CLC định hướng Nhật Bản).

(**) Tìm hiểu thông tin: tham khảo thêm tại website của trường https://tuyensinh.uit.edu.vn/intro/

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ thông tin

 • Tên ngành: An toàn thông tin
 • Mã ngành: 7480202
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2020: 26.7
 • Tên ngành: Khoa học máy tính
 • Mã ngành: 7480101
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    D01   
 • Điểm chuẩn 2020: 27.2
 • KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 • KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
 • KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
 • KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH