ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1. Hình thức xét tuyển:
   - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện công tác xét tuyển năm 2019 theo
phương án tuyển sinh chính quy của ĐHQG-HCM.
   - Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: tuyển cùng một điểm chuẩn. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ chọn 1 ngành thuộc nhóm ngành CNTT, bao gồm CNTT, Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin.

2. Các ngành xét tuyển:
   - Đại học chính quy: 13 ngành.
   - Cao đẳng chính quy: 1 ngành.

3. Các chương trình đào tạo:
   - Chương trình tài năng: tuyển sinh các chương trình CNTT, Hóa học, Vật lý học, Toán học.
   - Chương trình Tiên tiến: tuyển 50 sinh viên vào chương trình tiên tiến ngành CNTT theo chương trình của trường đại học Portland, bang Oregon, Hoa kỳ. Giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Tham khảo chi tiết tại website: http://www.apcs.hcmus.edu.vn.
   - Chương trình chất lượng cao: tuyển sinh vào ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật điện tử - Viễn  thông.

(**) Tìm hiểu thông tin: tham khảo thêm tại website của trường http://www.hcmus.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 • Tên ngành: Toán học
 • Mã ngành: 7460101
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00    D01   
 • Điểm chuẩn 2020: 20
 • Tên ngành: Vật lý học
 • Mã ngành: 7440102
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    A02    D90   
 • Điểm chuẩn 2020: 17
 • Tên ngành: Hải dương học
 • Mã ngành: 7440228
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00    D07   
 • Điểm chuẩn 2020: 17
 • Tên ngành: Vật lý y khoa
 • Mã ngành: 7520403
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    A02    D90   
 • Điểm chuẩn 2020: 22
 • Tên ngành: Sinh học
 • Mã ngành: 7420101
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: B00    B08    D90   
 • Điểm chuẩn 2020: 18
 • Tên ngành: Hoá học
 • Mã ngành: 7440112
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    B00    D07    D90   
 • Điểm chuẩn 2020: 25
 • Tên ngành: Địa chất học
 • Mã ngành: 7440201
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00    A01    B00    D07   
 • Điểm chuẩn 2020: 17
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • KHOA TOÁN - TIN HỌC
 • KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT
 • KHOA SINH HỌC - CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 • KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
 • KHOA HÓA HỌC
 • KHOA ĐỊA CHẤT
 • KHOA MÔI TRƯỜNG
 • KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU