ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Ngày: 29/03/2018

Trang đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2018 chính thức mở cổng cho thí sinh đăng ký từ ngày 15/5/2018 đến ngày 15/6/2018.

Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây