ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Ngày: 14/04/2017

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2017 – 15/6/2017
- Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ Ưu tiên xét tuyển (UTXT)
  + Bước 1: truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM (http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn) để điền thông tin đăng ký UTXT.
  + Bước 2: sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông tin của trường THPT.
  + Bước 3: nộp bộ hồ sơ giấy đăng ký UTXT
- Hội đồng tuyển sinh của Trường/Khoa thuộc ĐHQG-HCM thực hiện xét tuyển: từ ngày 16/6/2017 – 23/6/2017.
- Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: từ ngày 26/6/2017 – 30/6/2017.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trước ngày 20/7/2017.
- Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thời gian do các Trường/Khoa quy định.