ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Ngày: 10/04/2017

Nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời và đầy đủ thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và tạo thuận lợi cho thí sinh trong công tác đăng ký hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa và trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2017, ĐHQG-HCM thông tin chính thức về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Bách khoa và trường Đại học Kinh tế - Luật, cụ thể như sau:
Thí sinh truy cập và tham khảo thông tin chính thức tại:
- Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn. Đây là nơi cung cấp thông tin tuyển sinh công khai, chính thức với dữ liệu được cập nhật, chính xác nhất từ các trường.
- Cổng thông tin tuyển sinh của các trường đại học 
 + Trường Đại học Bách khoa tại địa chỉ http://www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh.
 + Trường Đại học Kinh tế - Luật tại địa chỉ http://tuyensinh.uel.edu.vn.
- Hoặc thông tin đăng ký tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa và trường Đại học Kinh tế - Luật theo danh mục các ngành/nhóm ngành đính kèm.

Văn bản đính kèm: CV590/ĐHQG-ĐH