ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Ngày: 23/08/2016

Sau khi kết thúc đợt xét tuyển chính thức vào ngày 21/8, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh dành 2475 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 đến 22 điểm tùy theo tổ hợp môn xét tuyển/ ngành/ chương trình.

Thông tin xét tuyển cụ thể như sau:

Trường/Khoa

Thông tin các ngành/

chương trình 

Tổng chỉ tiêu xét NVBS đợt 1

Mức điểm nhận xét tuyển

Đại học Bách Khoa

Xét tuyển 15 ngành (các chương trình chất lượng cao)

310

19-21.25

Đại học Công nghệ Thông tin

Xét tuyển 7 ngành/chương trình

240

18 – 20

Đại học Kinh tế Luật

Xét 22 ngành/chương trình

500

18

Đại học Quốc tế

Xét 9 ngành (trường ĐHQT cấp bằng)

305

18 – 22

Các chương trình liên kết

200

15

Đại học Khoa học Tự nhiên

Xét 9 ngành/chương trình

450

17-22

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Xét 9 ngành/chương trình

420

16,5 -19,5

Khoa Y

Xét 1 ngành (Dược học)

50

21,5

ĐHQG-HCM

Trên 69 ngành/chương trình

2475

15 -22

 
Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung diễn ra từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/8/2016.
 
* Lưu ý: Thông tin chi tiết vui lòng chọn vào đường link của từng đơn vị trong bảng