ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

     Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên là một nhánh của khoa học, là lĩnh vực nghiên cứu các hiện tượng, sự vật, quy luật xảy ra trong tự nhiên. Từ đó xây dựng các luận cứ, giải pháp làm cơ sở để xây dựng những lý thuyết khoa học, xây dựng các công trình ứng dụng góp phần cải tạo, nâng cao cuộc sống con người, bảo vệ con người trước các hiện tượng tự nhiên. Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên giúp lý giải, đưa ra các nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên dựa trên những dấu hiệu được kiểm chứng bởi các nhà nghiên cứu khoa học.

     Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng thực hành vững chắc để có khả năng vận dụng các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên như: hóa học, vật lý, toán học, sinh học….một cách có hiệu quả và linh hoạt trong vấn đề nghiên cứu, đào tạo và sản xuất. Người học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên không chỉ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn hội nhập thích ứng với các ngành nghề mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

     Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Quốc tế đang đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa học Tự nhiên

Khoa học Tự nhiên

  - Mã ngành: 7420101
  - Tên ngành: Sinh học
  - Mã ngành: 7420101_BT
  - Tên ngành: Sinh học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7440102
  - Tên ngành: Vật lý học
  - Mã ngành: 7440112
  - Tên ngành: Hóa học
  - Mã ngành: 7440112_VP
  - Tên ngành: Hoá học (Việt - Pháp)
  - Mã ngành: 7440201
  - Tên ngành: Địa chất học
  - Mã ngành: 7440228
  - Tên ngành: Hải dương học
  - Mã ngành: 7440301
  - Tên ngành: Khoa học môi trường
  - Mã ngành: 7440301_BT
  - Tên ngành: Khoa học Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7460101
  - Tên ngành: Toán học
  - Mã ngành: 7520121
  - Tên ngành: Kỹ thuật không gian
  - Mã ngành: 7520320
  - Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường
 • 7420101
 • Sinh học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7420101_BT
 • Sinh học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440102
 • Vật lý học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440112
 • Hóa học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7440112_VP
 • Hoá học (Việt - Pháp)
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440201
 • Địa chất học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440228
 • Hải dương học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440301
 • Khoa học môi trường
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7440301_BT
 • Khoa học Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7460101
 • Toán học
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 7520121
 • Kỹ thuật không gian
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7520320
 • Kỹ thuật Môi trường
 • Trường Đại học Quốc tế