ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Lĩnh vực kinh tế quản lý và luật

Lĩnh vực kinh tế quản lý và lĩnh vực pháp lý (luật) là 02 nhánh khoa học ứng dụng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay, có nguồn gốc chủ yếu từ khối kiến thức khoa học xã hội nhân văn trong đó:

     Theo một khái niệm chung nhất, lĩnh vực kinh tế quản lý là lĩnh vực khoa học nghiên cứu cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói riêng. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính  cũng như là trong hoạt động kinh doanh và quản lý. Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế quản lý nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau nhằm giúp các chủ thể kinh tế giải quyết bài toán thỏa mãn tối đa nhu cầu vật chất hay tối đa hóa lợi ích kinh tế trong điều kiện giới hạn các nguồn lực.

     Lĩnh vực kinh tế quản lý cung cấp cho người học khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh, sự biến động của tỉ giá hối đoái và đầu tư, tài chính, tín dụng; khả năng tổ chức và quản trị các hoạt động của các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác.
Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế đang đào tạo về các ngành thuộc lĩnh vực này.

     Lĩnh vực pháp lý (luật) là lĩnh vực khoa học nghiên cứu tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước thừa nhận và ban hành; hệ thống các quan điểm lí luận khoa học hoàn chỉnh về những vấn đề nhà nước và pháp luật. Về mặt cấu trúc, khoa học pháp lý nghiên cứu các khái niệm, phạm trù, quy luật vận động khách quan, những mối liên hệ phổ biến về các hiện tượng nhà nước và pháp luật điều chỉnh ý thức và hành vi của con người.

     Lĩnh vực pháp lý (luật) cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật cũng như các kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề về pháp lý; kỹ năng đàm phán, giao tiếp, tư vấn pháp lý;  kỹ năng phân tích án lệ, tranh tụng và giải quyết các tranh chấp trong thực tiễn.

     Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có Trường ĐH Kinh tế - Luật đang đào tạo về các ngành thuộc lĩnh vực này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Kinh tế quản lý và Luật

Kinh tế quản lý và Luật

  - Mã ngành: 7310101-401
  - Tên ngành: Kinh tế học
  - Mã ngành: 7310101-401C
  - Tên ngành: Kinh tế học (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7310101-403
  - Tên ngành: Kinh tế và Quản lý Công
  - Mã ngành: 7310101-403C
  - Tên ngành: Kinh tế và Quản lý Công (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7310101_403_BT
  - Tên ngành: Kinh tế và Quản lý công (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7310106-402
  - Tên ngành: Kinh tế đối ngoại
  - Mã ngành: 7310106-402C
  - Tên ngành: Kinh tế đối ngoại (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7310108_413
  - Tên ngành: Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)
  - Mã ngành: 7340101
  - Tên ngành: Quản trị kinh doanh
  - Mã ngành: 7340101-407
  - Tên ngành: Quản trị kinh doanh
  - Mã ngành: 7340101-407C
  - Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340101-407CA
  - Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
  - Mã ngành: 7340115-410
  - Tên ngành: Marketing
  - Mã ngành: 7340115-410C
  - Tên ngành: Marketing (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340120-408
  - Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
  - Mã ngành: 7340120-408C
  - Tên ngành: Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340120-408CA
  - Tên ngành: Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
  - Mã ngành: 7340122-411
  - Tên ngành: Thương mại điện tử
  - Mã ngành: 7340122-411C
  - Tên ngành: Thương mại điện tử (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340201
  - Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
  - Mã ngành: 7340201-404
  - Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
  - Mã ngành: 7340201-404C
  - Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340201-404CA
  - Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
  - Mã ngành: 7340201_404_BT
  - Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7340301
  - Tên ngành: Kế toán (Dự kiến)
  - Mã ngành: 7340301-405
  - Tên ngành: Kế toán
  - Mã ngành: 7340301-405C
  - Tên ngành: Kế toán (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340301-405CA
  - Tên ngành: Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
  - Mã ngành: 7340302-409
  - Tên ngành: Kiểm toán
  - Mã ngành: 7340302-409C
  - Tên ngành: Kiểm toán (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7340405-406
  - Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
  - Mã ngành: 7340405-406C
  - Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7380101-503
  - Tên ngành: Luật dân sự
  - Mã ngành: 7380101-503C
  - Tên ngành: Luật dân sự (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7380101-504
  - Tên ngành: Luật tài chính - Ngân hàng
  - Mã ngành: 7380101-504C
  - Tên ngành: Luật tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7380101-504CP
  - Tên ngành: Luật tài chính - Ngân hàng (CLC tăng cường Tiếng Pháp) (Dự kiến)
  - Mã ngành: 7380107-501
  - Tên ngành: Luật kinh doanh
  - Mã ngành: 7380107-501C
  - Tên ngành: Luật kinh doanh (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7380107-502
  - Tên ngành: Luật thương mại quốc tế
  - Mã ngành: 7380107-502C
  - Tên ngành: Luật thương mại quốc tế (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7620305
  - Tên ngành: Quản lý thủy sản
  - Mã ngành: 7850101; Mã ĐKXT:125
  - Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
  - Mã ngành: 7850101; Mã ĐKXT:425
  - Tên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: Mã ĐKXT:225
  - Tên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh)
 • 7310101-401
 • Kinh tế học
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310101-401C
 • Kinh tế học (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310101-403
 • Kinh tế và Quản lý Công
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310101-403C
 • Kinh tế và Quản lý Công (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310101_403_BT
 • Kinh tế và Quản lý công (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310106-402
 • Kinh tế đối ngoại
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310106-402C
 • Kinh tế đối ngoại (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7310108_413
 • Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340101
 • Quản trị kinh doanh
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7340101-407
 • Quản trị kinh doanh
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340101-407C
 • Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340101-407CA
 • Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340115-410
 • Marketing
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340115-410C
 • Marketing (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340120-408
 • Kinh doanh quốc tế
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340120-408C
 • Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340120-408CA
 • Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340122-411
 • Thương mại điện tử
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340122-411C
 • Thương mại điện tử (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340201
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7340201-404
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340201-404C
 • Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340201-404CA
 • Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340201_404_BT
 • Tài chính – Ngân hàng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340301
 • Kế toán (Dự kiến)
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7340301-405
 • Kế toán
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340301-405C
 • Kế toán (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340301-405CA
 • Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340302-409
 • Kiểm toán
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340302-409C
 • Kiểm toán (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340405-406
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7340405-406C
 • Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380101-503
 • Luật dân sự
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380101-503C
 • Luật dân sự (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380101-504
 • Luật tài chính - Ngân hàng
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380101-504C
 • Luật tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380101-504CP
 • Luật tài chính - Ngân hàng (CLC tăng cường Tiếng Pháp) (Dự kiến)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380107-501
 • Luật kinh doanh
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380107-501C
 • Luật kinh doanh (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380107-502
 • Luật thương mại quốc tế
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7380107-502C
 • Luật thương mại quốc tế (Chất lượng cao)
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • 7620305
 • Quản lý thủy sản
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7850101; Mã ĐKXT:125
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Trường Đại học Bách khoa
 • 7850101; Mã ĐKXT:425
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Bách khoa
 • Mã ĐKXT:225
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh)
 • Trường Đại học Bách khoa