ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Lĩnh vực Khoa học Sức khỏe

     Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật (theo Tổ chức Y tế Thế giới).

     Khoa học sức khỏe là một lĩnh vực khoa học thực nghiệm. Đó là sự kết hợp một cách chủ động các yếu tố y sinh học, tâm lý xã hội, các khía cạnh có tính tổ chức của sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Nó tập trung vào việc thiết kế và đánh giá các biện pháp can thiệp một cách có tổ chức trong việc sử dụng cũng như ứng dụng các kiến thức khoa học có liên quan vào việc chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị nhằm cải thiện sức khỏe, chăm sóc sức khỏe toàn diện và cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống.

     Đào tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe trang bị cho người học những kỹ năng nghiên cứu về bệnh lý, từ đó chẩn đoán, xây dựng phác đồ phòng và điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; nghiên cứu, chế tạo ra các dược phẩm để chữa trị, phục hồi nâng cao sức đề kháng cũng như sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, ứng dụng những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y sinh, công nghệ y học, máy móc thiết bị để hỗ trợ công tác chuẩn đoán và chữa trị bằng thuốc, phẫu thuật hay các phương pháp trị liệu khác.

     Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có Khoa Y đang đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa học Sức khỏe

Khoa học Sức khỏe

  - Mã ngành: 7720101
  - Tên ngành: Y khoa
  - Mã ngành: 7720101_CLC
  - Tên ngành: Y khoa (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7720201_CLC
  - Tên ngành: Dược học (Chất lượng cao)
  - Mã ngành: 7720501_CLC
  - Tên ngành: Răng hàm mặt (Chất lượng cao) (Dự kiến)
 • 7720101
 • Y khoa
 • Khoa Y
 • 7720101_CLC
 • Y khoa (Chất lượng cao)
 • Khoa Y
 • 7720201_CLC
 • Dược học (Chất lượng cao)
 • Khoa Y
 • 7720501_CLC
 • Răng hàm mặt (Chất lượng cao) (Dự kiến)
 • Khoa Y