ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Liên hệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 84. (028) 37242181 - 37242160

Fax: 84. (028) 37242057

Website: http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn, http://aad.vnuhcm.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng trang thông tin tuyển sinh ĐHQG-HCM