ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Giới thiệu về trường Đại học kinh tế - Luật
Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - quản lý và luật chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân của Trường là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQGHCM.
Hiện nay, Trường có 15 chương trình đào tạo trình độ đại học (06 ngành đào tạo chất lượng cao, 04 ngành đào tạo cử nhân tài năng); 08 chương trình trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 05 chương trình tiến sĩ với tổng sổ hơn 6.000 sinh viên chính quy, gần 800 học viên cao học, nghiên cứu sinh.
Một số chương trình đào tạo của nhà trường được đánh giá chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – AUN như Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng.
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xây dựng bộ máy tổ chức hợp lý, đội ngũ mạnh gồm 341 cán bộ - viên chức, trong đó gồm 221 giảng viên với 67 tiến sĩ (01 giáo sư, 16 phó giáo sư), 148 thạc sĩ (100% giảng viên có trình độ sau đại học) có khả năng đáp ứng yêu cầu cao của công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hoạt động quản trị đại học được tăng cường trên cơ sở ứng dụng rộng rãi, hiệu quả công nghệ thông tin.
Nhà trường đã tăng cường các hoạt động liên kết quốc tế với Trường đại học Panthéon-Assas Paris 2 (Pháp), Chương trình Fulbright (Hoa Kỳ), Trường đại học Indiana (Hoa Kỳ), SMU (Singapore) hay Trường đại học Kobe (Nhật bản) đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu của trường với nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế bên cạnh những khóa học giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy quốc tế,…

Giới thiệu các chương trình đào tạo, chương trình đặc biệt
- Bậc Đại học:
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Các chương trình đào tạo chính quy: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế và Quản lý công, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Marketing, Thương mại điển tử, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật dân sự, Luật tài chính – ngân hàng.
Một số chương trình đào tạo của nhà trường được đánh giá chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – AUN như Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng.

- Các chương trình chất lượng cao: Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý Công (dự kiến), Kế toán (dự kiến), Hệ thống thông tin quản lý (dự kiến), Marketing (dự kiến) , Luật kinh doanh (dự kiến), Luật dân sự (dự kiến)
- Các chương trình tài năng: Kinh tế học, Luật Tài chính - Ngân hàng.
- Các chương trình liên kết quốc tế
- Các chương trình song bằng giữa các ngành học lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật