ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Giới thiệu về trường Đại học Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin. Là trường thành viên của ĐHQG-HCM, trường ĐH CNTT có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Giới thiệu các chương trình đào tạo, chương trình đặc biệt

- 7 ngành đào tạo:
  + Khoa học Máy tính (cử nhân)
  + Kỹ thuật Phần mềm (kỹ sư)
  + Hệ thống Thông tin (kỹ sư)
  + Truyền thông và Mạng máy tính (kỹ sư)
  + Kỹ thuật Máy tính (kỹ sư)
  + An toàn Thông tin (kỹ sư)
  + Công nghệ Thông tin (cử nhân)
- Các chương trình đặc biệt
  + Chương trình Chất lượng cao:
    . Ngành Kỹ thuật Phần mềm
    . Ngành Hệ thống Thông tin
    . Ngành Kỹ thuật Máy tính
  + Chương trình Tiên tiến:
    . Ngành Hệ thống thông tin
  + Chương trình Tài năng:
    . Ngành Khoa học Máy tính
    . Ngành An toàn Thông tin