ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Khoa Y

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2021 Điểm chuẩn
Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
1 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) B00   26 22.95 22
2 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) B00   27.05 23.95 22.1
3 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) B00   26.7 23.25