ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Khoa Y

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2020 Điểm chuẩn
Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
1 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) B00   50 22.95 22 26.5
2 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) B00   100 23.95 22.1 26.5
3 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) B00   50 23.25