ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2017

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2017 Điểm chuẩn
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
1 52460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   40 19 20 18
2 52340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   100 21.5 21.5 20
3 52340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   150 22.5 22.5 20
4 52620305 - Quản lý nguồn lợi thủy sản A00   A01   B00   35 17.75 17.5 16
5 52510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   140 22.5 22.5 20.5
6 52520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   50 19.75 18.75 17
7 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00   A01   55 19.25 18 17
8 52520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   75 22 22.5 20
9 52580208 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   50 18 16.75 18
10 52520701 - Kỹ thuật không gian A00   A01   40 17
11 52510602 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   80 20 19.25 18
12 52440112 - Hóa học A00   A01   B00   60 21 21 18
13 52540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   80 20 20 18.5
14 52480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   100 20.75 20.5 19.5
15 52420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   155 20.5 20.5 A00, A01: 19.5; B00: 18