ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   120 23.5 20.75 20.5
2 7340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   180 26 22.5 22.5
3 7420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   186 22.5 20.5 20.5
4 7520207 - Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00   A01   66 18.5 19.25 18
5 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   96 22 20 19.25
6 7520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   90 24.5 22 22.5
7 7620305 - Quản lý thủy sản A00   A01   B00   D01   30 17.5 17.75 17.5
8 7540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   96 22 20 20
9 7340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   120 24.5 21.5 21.5
10 7580201 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   45 17.5 18 16.75
11 7460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   40 18 19 20
12 7440112 - Hóa học A00   A01   B00   60 23 21 21
13 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   50 19.5 19.75 18.75
14 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   150 26 22.5 22.5
15 7520121 - Kỹ thuật không gian A00   A01   30 18.5 17
16 7220201 - Ngôn ngữ Anh A01   D01   60 25
17 7520320 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   30 18