ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2021 Điểm chuẩn
Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
1 7480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   22 20.00 19
2 7340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   26 22.50 22
3 7420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   18.5 18.00 18
4 7520207 - Kỹ thuật điện tử viễn thông A00   A01   18.5 18.00 17.5
5 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   19 18.00 18
6 7520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   21 18.00 18
7 7540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   18.5 18.00 18
8 7340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   22.5 20.00 19
9 7580201 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   19 18.00 17
10 7460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   19 18.00 17.5
11 7440112 - Hóa học (Hóa sinh) A00   A01   B00   18.5 18.00 18
12 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   18.75 18.00 17.5
13 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   24.75 24.50 22
14 7520121 - Kỹ thuật không gian A00   A01   20 18.00 17
15 7220201 - Ngôn ngữ Anh A01   D01   27 23.00 22
16 7520320 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   18 18.00 17
17 7520301 - Kỹ thuật Hóa học A00   A01   D01   18.5 18.00 17
18 7480109 - Khoa học Dữ liệu A00   A01   D01   20 19.00 17
19 7340301 - Kế toán A00   A01   D01   21.5 18.00