ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 52480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   20.75 20.5
2 52340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   22.5 22.5
3 52420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   20.5 20.5
4 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00   A01   19.25 18
5 52510602 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   20 19.25
6 52520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   22 22.5
7 52620305 - Quản lý nguồn lợi thủy sản A00   A01   B00   17.75 17.5
8 52540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   20 20
9 52340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   21.5 21.5
10 52580208 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   18 16.75
11 52460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   19 20
12 52440112 - Hóa học A00   A01   B00   21 21
13 52520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   19.75 18.75
14 52510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   22.5 22.5
15 52520701 - Kỹ thuật không gian A00   A01   17