ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2020 Điểm chuẩn
Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
1 7480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   19 23.5
2 7340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   22 26
3 7420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   18 22.5
4 7520207 - Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00   A01   17.5 18.5
5 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   18 22
6 7520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   18 24.5
7 7620305 - Quản lý thủy sản A00   A01   B00   D01   16 17.5
8 7540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   18 22
9 7340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   19 24.5
10 7580201 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   17 17.5
11 7460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   17.5 18
12 7440112 - Hóa học A00   A01   B00   18 23
13 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   17.5 19.5
14 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   22 26
15 7520121 - Kỹ thuật không gian A00   A01   17 18.5
16 7220201 - Ngôn ngữ Anh A01   D01   22 25
17 7520320 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   17 18
18 7520301 - Kỹ thuật Hóa học A00   A01   D01   17
19 7480109 - Khoa học Dữ liệu A00   A01   D01   17
20 7340301 - Kế toán (Dự kiến) A00   A01   D01