ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2020 Điểm chuẩn
Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
1 7480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   135 20.00 19 23.5
2 7340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   240 22.50 22 26
3 7420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   210 18.00 18 22.5
4 7520207 - Kỹ thuật điện tử viễn thông A00   A01   75 18.00 17.5 18.5
5 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   105 18.00 18 22
6 7520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   105 18.00 18 24.5
7 7540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   105 18.00 18 22
8 7340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   155 20.00 19 24.5
9 7580201 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   50 18.00 17 17.5
10 7460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   45 18.00 17.5 18
11 7440112 - Hóa học (Hóa sinh) A00   A01   B00   60 18.00 18 23
12 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   55 18.00 17.5 19.5
13 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   90 24.50 22 26
14 7520121 - Kỹ thuật không gian A00   A01   30 18.00 17 18.5
15 7220201 - Ngôn ngữ Anh A01   D01   65 23.00 22 25
16 7520320 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   30 18.00 17 18
17 7520301 - Kỹ thuật Hóa học A00   A01   D01   40 18.00 17
18 7480109 - Khoa học Dữ liệu A00   A01   D01   40 19.00 17
19 7340301 - Kế toán A00   A01   D01   50 18.00