ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Trường Đại học Quốc tế

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2019 Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
1 7480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   144 19 23.5 20.75
2 7340101 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   216 22 26 22.5
3 7420201 - Công nghệ sinh học A00   A01   B00   D01   224 18 22.5 20.5
4 7520207 - Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00   A01   79 17.5 18.5 19.25
5 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00   A01   D01   115 18 22 20
6 7520212 - Kỹ thuật y sinh A00   A01   B00   108 18 24.5 22
7 7620305 - Quản lý thủy sản A00   A01   B00   D01   36 16 17.5 17.75
8 7540101 - Công nghệ thực phẩm A00   A01   B00   115 18 22 20
9 7340201 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   144 19 24.5 21.5
10 7580201 - Kỹ thuật Xây dựng A00   A01   54 17 17.5 18
11 7460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00   A01   48 17.5 18 19
12 7440112 - Hóa học A00   A01   B00   72 18 23 21
13 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00   A01   60 17.5 19.5 19.75
14 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01   D01   180 22 26 22.5
15 7520121 - Kỹ thuật không gian A00   A01   36 17 18.5 17
16 7220201 - Ngôn ngữ Anh A01   D01   72 22 25
17 7520320 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   36 17 18
18 7520301 - Kỹ thuật Hóa học A00   A01   D01   42 17
19 7480109 - Khoa học Dữ liệu A00   A01   D01   48 17
20 7340301 - Kế toán (Dự kiến) A00   A01   D01   50