ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Bách khoa

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 52520103; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật cơ khí A00   A01   23.75 24.5
2 52520115; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật nhiệt A00   A01   23.75 24.5
3 52520301; MãĐKXT:114 - Kỹ thuật hoá học A00   B00   D07   24 24.5
4 52420201; MãĐKXT:114 - Công nghệ Sinh học A00   B00   D07   24 24.5
5 52540204; MãĐKXT:112 - Công nghệ may A00   A01   22.5 22.5
6 52540201; MãĐKXT:112 - Kỹ thuật Dệt A00   A01   22.5 22.5
7 52520114; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật Cơ điện tử A00   A01   23.75 24.5
8 52520216; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00   A01   24.25 24.75
9 52520201; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điện, điện tử A00   A01   24.25 24.75
10 52520207; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông A00   A01   24.25 24.75
11 52520214; MãĐKXT:106 - Kỹ thuật máy tính A00   A01   25.5 25.25
12 52480101; MãĐKXT:106 - Khoa học Máy tính A00   A01   25.5 25.25
13 52540101; MãĐKXT:114 - Công nghệ thực phẩm A00   B00   D07   24 24.5
14 52580201; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00   A01   22.75 23
15 52580205; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00   A01   22.75 23
16 52580203; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình biển A00   A01   22.75 23
17 52580211; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00   A01   22.75 23
18 52580202; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình thuỷ A00   A01   22.75 23
19 52580102; MãĐKXT:117 - Kiến trúc (Từ năm 2017, không nhân hệ số 2 môn Toán) V00   V01   28.75 27.75
20 52520501; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật Địa chất A00   A01   20 24.5
21 52520604; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật dầu khí A00   A01   20 24.5
22 52510601; MãĐKXT:123 - Quản lý công nghiệp A00   A01   D01   D07   23.5 23.5
23 52520320; MãĐKXT:125 - Kỹ thuật Môi trường A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
24 52850101; MãĐKXT:125 - Quản lý tài nguyên và môi trường A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
25 52520120; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật Hàng không A00   A01   24 24
26 52510205; MãĐKXT:126 - Công nghệ kỹ thuật ô tô A00   A01   24 24
27 52520122; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật tàu thuỷ A00   A01   24 24
28 52510602; MãĐKXT:128 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp A00   A01   23 23
29 52520309; MãĐKXT:129 - Kỹ thuật Vật liệu A00   A01   D07   22 21.75
30 52520503; MãĐKXT:130 - Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ A00   A01   20.5 19.75
31 52510105; MãĐKXT:131 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00   A01   22 21.5
32 52520401; MãĐKXT:137 - Vật lý kỹ thuật A00   A01   23 22.75
33 52520101; MãĐKXT:138 - Cơ kỹ thuật A00   A01   23 22.75
34 52510605; MãĐKXT:128 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00   A01  
35 52480101; MãĐKXT:206 - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao A00   A01   23.25
36 52520214; MãĐKXT:207 - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao A00   A01   21.5
37 52520201; MãĐKXT:208 - Kỹ thuật điện, điện tử chương trình tiên tiến A00   A01   21.5
38 52520114; MãĐKXT:210 - Kỹ thuật cơ - điện tử chương trình chất lượng cao A00   A01   22.25
39 52520103; MãĐKXT:209 - Kỹ thuật cơ khí chương trình chất lượng cao A00   A01   20.25
40 52520301; MãĐKXT:214 - Kỹ thuật hoá học chương trình chất lượng cao A00   B00   D07   22.75
41 52580201; MãĐKXT:215 - Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình chất lượng cao A00   A01   20.5
42 52510105; MãĐKXT:216 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng chương trình chất lượng cao A00   A01   19
43 52540101; MãĐKXT:219 - Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao A00   B00   D07   21
44 52520604; MãĐKXT:220 - Kỹ thuật dầu khí chương trình chất lượng cao A00   A01   19
45 52510601; MãĐKXT:223 - Quản lý công nghiệp chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   D07   19.75
46 52850101; MãĐKXT:225 - Quản lý tài nguyên và môi trường chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   D07   19.75
47 52510205; MãĐKXT:242 - Công nghệ kỹ thuật ô tô chương trình chất lượng cao A00   A01   20.5
48 52520320; MãĐKXT:241 - Kỹ thuật môi trường chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   D07   19.5
49 52580205; MãĐKXT:245 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao A00   A01   19