ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

THÔNG TIN Điểm chuẩn theo trường/khoa

 • Trường Đại học Bách khoa

  Trường Đại học Bách khoa

 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

  Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 • Trường Đại học Quốc tế

  Trường Đại học Quốc tế

 • Trường Đại học Kinh tế - Luật

  Trường Đại học Kinh tế - Luật

 • Trường Đại học Công nghệ thông tin

  Trường Đại học Công nghệ thông tin

 • Khoa Y

  Khoa Y

 • Trường Đại học An Giang

  Trường Đại học An Giang

 • Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

  Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre